“Vaak neemt de één de administratieve taak op zich, maar wat als hij of zij juist wegvalt?”

Wanneer uw partner is overleden, ondersteun ik u door:

  • samen met u de administratieve afwikkeling van uw partner te regelen;
  • samen met u die zaken te regelen die veranderen vanwege uw eigen nieuwe situatie;
  • samen met u uw hele administratie overzichtelijk op te bergen in een werkbare map.

Als eerste gaan we inventariseren wat er moet gebeuren en daar gaan we mee aan de slag. Overzicht is hierbij belangrijk, daarom archiveren we alle stukken in een ordner volgens het Nibud-systeem. Zijn er stukken digitaal? Dan komen deze netjes op een geheugenstick die ook in de ordner wordt bewaard.

Om u niet te veel te belasten, maar ook omdat we afhankelijk zijn van een doorlooptijd bij instanties, verdelen we de werkzaamheden over meerdere momenten. Samen kijken we wat voor u een goede verdeling is.

Wanneer uw (langstlevende) ouder is overleden, ondersteun ik u door:

  • zelfstandig, maar in goed onderling overleg, voor u de administratieve afwikkeling te regelen.

Voor wanneer u naast uw drukke bestaan deze taak er nog naast krijgt. Bovendien bent u ook in de rouw en dat is alleen al een zware taak.

Wanneer u een overzichtelijke administratie wilt achterlaten voor uw nabestaanden, ondersteun ik u door:

  • Samen met u uw administratie op orde te brengen in een zogenoemde overdrachtsmap waarin alles overzichtelijk is voor uzelf en later voor uw nabestaanden (inclusief uw wensen).

Hiervoor vullen we samen de “Organizer voor het leven” in van Mijn zaken op orde! Alles komt hierbij aan bod, van persoonlijke & medische gegevens, bezittingen & schulden, verzekeringen, werk & pensioen tot aan zaken met betrekking op het overlijden.

U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden eindeloos moeten zoeken naar hoe u de zaken geregeld had. En wat nog niet goed geregeld is kan nu nog geregeld worden!

Luisterend oor

Het is niet niks wat u is overkomen en de meeste mensen vinden het dan ook fijn om hun verhaal kwijt te kunnen. Ik bied daarom graag een luisterend oor en ik ben hierbij altijd onbevooroordeeld.

Algemene thuisadministratie

Worstelt u al langere tijd met uw administratie en kunt u wel wat hulp gebruiken, een overlijden hoeft natuurlijk niet de enige reden te zijn om ondersteuning te vragen. Ook in een “gewone” situatie help ik u graag.

Zakelijk netwerk

Ik heb mijn contacten bij instanties en ook een netwerk van specialisten die, wanneer nodig, u kunnen adviseren op hun eigen vakgebied.

Samen werkend met een luisterend oor…